Шуудан |

Шуудан

Он

Төслийн нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг (сая.төг)

Гэрээний дүн /сая.төг/

Гүйцэтгэгч

Гэрээ байгуулсан огноо

Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо

Тайлбар, тодруулга

1

2009

Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх төсөл

156,000,000

151,200,000

"Хурд авто" ХХК

2009.10.28

2009.11.05

Төслийн хүрээнд 9 ш фургон автомашиныг авч Монгол шуудан ХК-д хүлээлгэн өгсөн.​​ 

2

2010

Шуудангийн салбарын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

200,000,000

199,277,760

Монгол Шуудан ТӨХК, Төв Карказ ХХК

2010

2010

Төслийн хүрээнд ачааны машин 5 ш, 12 хүний суудалтай автомашин 1ш, аксент маркийн авто машин, УАЗ маркийн шинэ 25 автобус нийлүүлэн ажилласан.

3

2011

Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийнд давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

200,000,000

200,000,000

Моннис Моторс ХХК

2011.05.17

2011.06.16

Төслийн хүрээнд Хөвсгөл аймаг болон Завхан аймгуудад 2 ш ПАЗ-32503 автобус, Ниссан патрол худалдан авсан.​​ 

4

2011

Шуудангийн хүргэлт хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

92,000,000

92,000,000

Хурд авто ХХК

2012.01.30

2012.01.23

Төслийн хүрээнд 4 ширхэг бага оврын автобусыг хүлээлгэн өгсөн.

5

2012

Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийн давтамж,хүртээмжийг нэмэгдүүлэх,дэмжлэг үзүүлэх

400,000,000

400,000,000

Монгол Шуудан ТӨХК

2012.04.16

2013.05.14

Төслийн хүрээнд Архангай аймаг, Баянхонгор аймаг, Баян-өлгий аймаг, Говь-Алтай аймаг , Завхан аймаг, Дорнод аймаг, Өмнөговь аймаг, Сүхбаатар аймаг, Увс аймаг, Ховд аймаг , Хөвсгөл аймаг, Хэнтий аймгуудын сумдын шуудангийн салбарын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, шуудан хүргэлтийн давтамжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч, өөрийн тээврээр шуудан хүргэдэг болсон .

6

2013

Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх

300,000,000

298,871,700

Монгол шуудан ХХК

2013.09.15

2014.10.06

Төслийн хүрээнд Дорноговь аймаг, Дундговь аймаг, Орхон аймаг, Өвөрхангай аймаг, Сэлэнгэ аймаг, Төв аймаг, Булган аймаг, Говьсүмбэр аймаг, Дархан-Уул аймгуудын ​​ шуудангийн салбарын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, шуудан хүргэлтийн давтамжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч, өөрийн тээврээр шуудан хүргэдэг болсон .​​ 

7

2014

Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх

400,000,000

399,000,000

Монгол Шуудан ТӨК

2014.06.24

2015.06.24

Төслийн хүрээнд ​​ Архангай, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Дорнод, Өмнөговь, Сүхбаатар, Увс, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий зэрэг аймгуудын бүх сумдад шуудангийн үйлчилгээг хүргэх, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, хүргэлтийн давтамжийг нэмэгдүүлж 7 хоногт 2-3 болгон, улмаар багийн шуудан хүргэлтийг 7 хоног тутам болгож нэмэгдүүлэн 12 сарын турш үйлчилгээг хүргэсэн.​​ 

8

2015

Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх

200,000,000

199,923,900

Монгол Шуудан ТӨК

2015.07.28

2016.07.28

Төслийн аймгуудын бүх сумдад шуудангийн үйлчилгээг хүргэх, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, хүргэлтийн давтамжийг нэмэгдүүлж 7 хоногт 2-3 болгон, улмаар багийн шуудан хүргэлтийг 7 хоног тутам болгож нэмэгдүүлэн 12 сарын турш үйлчилгээг хүргэсэн.​​ 

9

2016

Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх

180,000,000

179,939,000

Монгол Шуудан ТӨК

2016.07.01

12 сар

Төслийн хүрээнд 9 аймгийн бүх сумдад шуудан хүргэлтийн давтамжийг 7 хоногт 1 удаа байсныг 2-3 удаа болгон нэмэгдүүлж, улмаар багт 7 хоног тутам хүргэлт хийж, шуудангийн үйлчилгээг тогтмол тасралтгүй, хурдан шуурхай, найдвартай үзүүлсэн.

10

2017

Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх​​ 

180,000,000

179,959,400

Монгол Шуудан ХК

2017.07.24

12 сар

Төслийн хүрээнд 12 аймгийн бүх сумдад шуудан хүргэлтийн давтамжийг 7 хоногт 1 удаа байсныг 2-3 удаа болгон нэмэгдүүлж, улмаар багт 7 хоног тутам хүргэлт хийх боломжийг хүргэсэн. /Нийт 12 аймгийн 214 сум, 1 056 багийн 900 мянган хүн амыг хамарсан/

11

2020

Шуудангийн хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ /3 аймгийн бүх сум/

200,000,000

200,000,000

Монгол Шуудан ХК

2020.11.02

2020.12.02

Төслийн хүрээнд 3 аймгийн бүх сумдад шуудан хүргэлтийн давтамжийг 7 хоногт 2-3 удаа байсныг 3-4 удаа болгон нэмэгдүүлж, улмаар багт 7 хоног тутам хүргэлт хийж, шуудангийн үйлчилгээг тогтмол тасралтгүй, хурдан шуурхай, найдвартай үзүүлэх боломжтой болгоод байна.​​ 

12

2021

Шуудангийн хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

194,932,512

194,932,512

Монгол шуудан ХК

2021.10.12

12 сар

Баян-Өлгий, Дорнод, Говь-Алтай, Завхан, Өмнөговь, Увс аймгийн бүх сумдад шуудан хүргэлтийн давтамжийг 7 хоногт 2-3 удаа байсныг 3-4 удаа болгон нэмэгдүүлж, улмаар багт 7 хоног тутам хүргэлт хийж, шуудангийн үйлчилгээг тогтмол тасралтгүй, хурдан шуурхай, найдвартай үзүүлэхээр ажиллаж байна.​​ 

13

2022

Шуудангийн хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 6 аймгийн бүх сумд

154,782,281

154,782,281

Монгол шуудан ХК

8/16/2022

10/16/2023

Төсөлд хамрагдсан 6 аймаг /Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий/-т Монгол улсын хүн амын 12.2% буюу 409,343 нь оршин суудаг, 87 сум, 428 багтай.