Сургалт, сурталчилгаа |

Сургалт, сурталчилгаа

Он

Төслийн нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг (сая.төг)

Гэрээний дүн /сая.төг/

Гүйцэтгэгч

Гэрээ байгуулж дүгнэсэн огноо

Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо

Тайлбар, тодруулга

 

1

2011

Хөдөө орон нутгийн малчдад зориулагдсан харилцаа холбооны хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор гарын авлага бэлтгэх

20,000,000

19,600,000

Жиком Пресс ХХК

2011.11.24

2011.11.11

Төслийн хүрээнд Стандартын дагуу хэвлэн нийлүүлсэн Гэрээний дагуу ​​ 17 аймгийн 130 суманд 10000 ширхэг хэвлэн хүргүүлсэн.

 

2

2011

Малчдыг гар утасжуулах туршилтын төсөл

30,000,000

30,000,000

Мобиком ХХК

2011.12.15

2012.03.15

Төслийн хүрээнд УБ хотын 20-р хороо, Жаргалант тосгон, Нарийны ферм газарт үүрэн холбооны сүлжээ оруулан, үүрэн холбооны ярианы үйлчилгээг амжилттай үзүүлсэн.

 

3

2012

Зайлшгүй шаардлагатай мэдээлэл,харилцаа холбооны салбарын судалгааг хийх

50,000,000

29,839,660

Эм Би Ай Си ХХК

2012.05.15

2012.08.25

​​ Төслийн хүрээнд Олон улсын радио хүлээн авах тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт, стандарт, тоног төхөөрөмжийн үнэ, тээврийн зардал зэргийг судлах, Олон улсын байгууллагуудаас гаргасан хүлээн авагч төхөөрөмжийн талаарх зөвлөмжүүдийг судлах,Монгол улсын радио өргөн нэвтрүүлгийн эрэлт хэрэгцээ, радио өргөн нэвтрүүлэг хүлээн авдаг хэрэглэгчийн судалгааг хийх, Монгол улсад тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн эрэлт хэрэгцээт хэрэглэгчийн тоо,​​ уг хэрэглэгчдийн эдийн засгийн боломж хөдөө орон нутгийн амьдралын төвшин доогуурх хэрэглэгчдийн судалгааг амжилттай хийсэн.

 

19,650,550

Мэдээлэл холбоо технологийн их сургууль

2012.05.23

2012.08.25

 

4

2012

Харилцаа холбооны салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэн сурталчлах

30,000,000

29,500,000

Мөнхийн үсэг ХХК

2012.08.27

2012.10.01

Төслийн хүрээнд малчдад зориулсан гарын авлагын эхийг,1000 ширхгийг хэвлэн нийлүүлж хүлээлгэн өгсөн.

 

5

2012

Малчдыг компьютержүүлэх туршилтын төсөл

30,000,000

29,700,000

Ай Ти Эс Пи ХХК

2012.05.11

2012.05.08

Төслийн хүрээнд 80 ширхэг бага оврын зөөврийн нөүтбүүк хүлээлгэн өгсөн.

 

6

2012

Орон нутагт өндөр хурдны зурвасын сүлжээнд тулгуурлан цахим хурлын системийг хөгжүүлэх туршилтын төсөл

30,000,000

30,000,000

Гига Систем

2012.12.20

2012.12.27

Төслийн хүрээнд Cisko Catalyst WS-C3750X-24S-S ,CON-CBNT-C375X24S SEP IP Base Үйлдлийн систем, Cisko Catalyst SG3000-28 Access switch, Logitech HD WebCam C525 ​​ Вэб камер, SEP GLC-LH-SM / mini GBIC fiber interface ​​ цахим хурлын тоног төхөөрөмжүүдийг хүлээлгэн өгсөн.​​ 

 

7

2013

Бүх аймаг, сумдын мэдээлэл холбооны сүлжээ, үйлчилгээний өнөөгийн түвшин, тоон ялгааг тодорхойлох судалгаа

49,700,000

39,828,793

Ди Би Си Өү Эн ХХК

2013.10.25

2013.12.15

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол Улсад МХХТ-ийн үйлчилгээг хүн амд тэгш, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор үйлчилгээний өнөөгийн хүрсэн түвшин цаашдын төлөв хандлагыг судалж, үр дүнд нь үндэслэн бүх нийтийн үйлчилгээг иргэдэд үр ашигтай хүргэх нөхцөл бололцоог тодорхойлоход оршиж байна. Судалгааны үр дүнд Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн ерөнхий байдал , Хэрэглэгчийн судалгаа, ​​ МХХТ-ийн үйлчилгээний өнөөгийн түвшин, Мэдээлэл харилцаа холбооны сүлжээний өнөөгийн байдал, Олон улсын туршлагыг үр дүнтэй судалсан судалгааны ажил болсон.

 

8

2013

Хөдөө орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл харилцаа холбооны боловсрол олгох төсөл

240,000,000

Төсөл цуцлагдсан.

9

2014

Хөдөө орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл харилцаа холбооны боловсрол олгох төсөл

240,000,000

239,019,000

ШУТИС-ХМТС

2014.07.23

2014.11.01

Төслийн хүрээнд Монгол Улсын 21 аймаг, 330 сумын түвшинд хөдөө орон нутгийн иргэд, малчдыг хамруулан мэдээлэл, харилцаа холбооны ​​ технологийн анхан шатны болон хэрэглээний сургалтыг явуулсан.​​ 

 

10

2014

Иргэдэд тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн болон мэдээлэл харилцаа холбооны ​​ талаарх гарын авлага сурталчилгаа материал боловсруулж, хэвлэн түгээх

50,000,000

47,900,000

Дорнын цацраг

2014.09.15

2014.10.02

Төслийн хүрээнд ажлын явц 100% Стандартын дагуу хэвлэн нийлүүлсэн Гэрээний дагуу 18.000 ширхэг

 

11

2014

Ухаалаг утасны аппликейшн хөгжүүлэх төсөл

50,000,000

48,500,000

Ай Ти Систем ХХК

2014.09.11

2014.10.13

Төслийн хүрээнд Бүх нийтийн үйлчилгээ үүргийн сангийн үйл ажиллагааг суртчилан таниулах зорилгоор албан ёсны тусгай контент, апликэйшнийг хийн хүлээлгэн өгсөн.

 

12

2014

Тоон телевизийн радиогийн хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийг МУ-д нэвтрүүлэх хэрэглэгчийн судалгаа

50,000,000

Төсөл цуцлагдсан.

13

2015

Хөдөө орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл харилцаа холбооны боловсрол олгох төсөл

238,069,500

236,789,000

ШУТИС-ХМТС

2015.07.31

2015.11.10

Төслийн хүрээнд Монгол Улсын 21 аймаг, 330 сумын түвшинд хөдөө орон нутгийн иргэд, малчдыг хамруулан мэдээлэл, харилцаа холбооны ​​ технологийн анхан шатны болон хэрэглээний сургалтыг явуулсан.​​ 

 

14

2015

Монгол Улсын өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй​​ сумдын хайгуулын зураглал хийх судалгаа

40,000,000

Төсөл цуцлагдсан.

15

2015

Иргэдэд тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн болон мэдээлэл, харилцаа холбооны талаарх гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж, хэвлэн түгээх

25,000,000

24,670,000

Алтан алим ХХК

2015.07.30

2015.08.17

Төслийн хүрээнд нийт 9000 ширхэг гарын авлагыг хэвлэн, орон нутагт түгээлгэхээр 2015 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр ШУТИС, МХТС-ийн Сургалтын төвд бүрэн хүлээлгэн өгч ажилласан.​​ 

 

16

2015

Тоон телевиз, радиогийн хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийг МУ-д нэвтрүүлэх хэрэглэгчийн судалгаа​​ 

40,000,000

Төсөл цуцлагдсан.

17

2016

Иргэдийн мэдээллийн технологийн хэрэглээний өнөөгийн байдал талаарх судалгаа​​ 

50,000,000

45,480,600

Би Эс Си Жи ХХК

2016.11.11

1 сар

Улаанбаатар хот болон 6 аймгийн нийт 46 сум суурингийн 1543 өрхийг хамруулан иргэдийн мэдээллийн технологийн хэрэглээний өнөөгийн байдлын судалгааг амжилттай хийсэн.

 

18

2016

Тоон радиогийн үйлчилгээнд шилжих хэрэглэгчийн судалгаа ба тоон радиогийн хүлээн авагч төхөөрөмжөөр хангах зах зээлийн судалгаа

25,000,000

23,804,000

Кодинг системс ХХК

2016.12.06

1 сар

Өргөн нэвтрүүлгийн салбарт оролцогчдоос хэрхэн үр ашигтай, зардал багатай тоон технологид шилжин орсон, тухайн зах зээлд тохирсон стандартыг оновчтойгоор сонгож, аналог өргөн нэвтрүүлгийг зогсоох шилжилтийг бусад улс орнуудад хэрхэн шилжүүлсэн талаар олон улсын туршлагыг судлан, Улаанбаатар дахь Хонхор болон 5 аймгийн нөхцөл байдалд тохирсон хувилбарын талаарх дүгнэлтэд ​​ харьцуулалт ​​ хийсэн.

 

19

2016

Иргэдэд мэдээлэл, харилцаа холбооны талаарх гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж, хэвлэн түгээх​​ 

19,683,000

17,664,570

Шилмэл өнгө ХХК

2016.12.02

14 хоног

Төслийн хүрээнд гарын авлагыг боловсруулж хэвлэн, бүх аймаг сумдад тараагдсан.хөдөө орон нутгийн иргэд, малчдын цахим боловсрол, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн талаарх мэдлэг, хэрэглээний ур чадварыг сайжруулах, зөв зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх зорилго бүхий цахим боловсрол олгосон.

 

20

2017

Монгол Улсын үндэсний хиймэл дагуулын сүлжээг хөгжүүлж, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн үйлчилгээг бүх орон даяар хүргэх​​ боломжийг бүрдүүлэх, бодлогын суурь судалгаа​​ 

74,000,000

72,450,000

ШУТИС-МХС

2017.08.08

5 сар

Монгол улсын үндэсний хиймэл дагуулын сүлжээг хөгжүүлж, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн үйлчилгээг бүх орон даяар хүргэх боломжийг бүрдүүлэх, бодлогын суурь судалгаа амжилттай хийсэн.

 

21

2017

Ярианы синтез (TTS), автомат яриа таних (ASR) судалгааны ажлыг Монгол хэлний хувьд гүйцэтгэж нийт иргэдийн өргөн хэрэглээнд нэвтрүүлэх судалгаа

45,000,000

44,870,000

Бэст Шийдэл ХХК

2017.10.19

2 сар

МУ-ын ЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар авч хэрэгжүүлэх хөтөлбөр" -т дэвшүүлсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх. Монгол хэлний ярианы синтезийн ба яриа таних системийн судалгааг амжилттай хийсэн..

 

22

2017

Иргэдэд харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн талаарх гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж, хэвлэн түгээх

25,000,000

24,750,000

Алмаз Пресс ХХК

2017.12.12

14 хоног

Төслийн хүрээнд хөдөө орон нутгийн иргэдэд ​​ цахим боловсрол олгох гарын авлага 6 000 ширхэг, сурталчилгааны материал, брошур 3 000 ширхэг, нийт 9 000 ширхэг материал ​​ хэвлэн ​​ тараасан. ​​ Түүнчлэн сангийн үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчлан, мөн харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын гарын авлагатай болсон.

 

23

2018

Иргэдэд мэдээлэл харилцаа холбооны хэрэглээний талаарх гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж, хэвлэн түгээх

25,000,000

17,830,006

Мөнхийн үсэг ХХК

2018.12.19

2018.12.31

Цахим боловсрол олгох гарын авлага 6 000 ширхэг болон сурталчилгааны материалыг 3 000 ширхэг, 3 төрлийн брошур буюу нийт 42 000 ширхэг материалыг алслагдсан болон ​​ хөдөө орон нутгийн иргэдэд нийлүүлснээр иргэд мэдээлэл, харилцаа холбооны талаарх мэдлэгээ​​ дээшлүүлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн.

 

24

2018

Монголын улсын үндэсний хиймэл дагуулын сүлжээ хөгжүүлэхтэй холбоотой олон улсын хууль эрхзүйн актуудыг орчуулж, ном болгон хэвлэх​​ 

25,000,000

24,986,800

Шилмэл өнгө ХХК

2018.10.29

3 сар

Төслийн хүрээнд Монгол улсын үндэсний хиймэл дагуулын сүлжээ хөгжүүлэхтэй холбоотой олон улсын хууль болон эрхзүйн актуудыг орчуулж 4 боть болгон 2 000 ширхэг номыг хэвлүүлсэн нь салбарын хүрээнд хэрэглэгдэх оюуны томоохон бүтээл ​​ болсон. /Радио давтамжийн хуваарилалтын дунд хугацааны төлөвлөлт/

 

25

2018

Иргэдэд тоон гарын үсгийн хэрэглээг таниулах, ашиглах чадварын сайжруулах, сургалт, судалгаа, сурталчилгаа

100,000,000

99,500,000

Хасмервилоус ХХК

2018.09.27

2018.12.24

Төрийн дижитал шилжилтийн хүрээнд хийгдэж байгаа цахим үйлчилгээг олон нийтэд сурталчлан таниулах 30 секундын сурталчилгааны видео дүрс бичлэг (Smart car - аппликейшн, Тоон гарын үсэг, Хур-дан систем), танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг цацсанаар иргэдийн цахим үйлчилгээний талаарх мэдээлэл өргөжиж төрийг үйлчилгээг цахимаар авах хандлага нэмэгдсэн.

 

26

2018

Монгол Улсад шуудангийн нэгдсэн код бий болгоход шаардлагатай суурь судалгаа

30,000,000

29,505,480

Сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, пиар мониторингийн стратеги академи” ТББ

2018.09.20

2018.12.17

Шуудангийн нэгдсэн код бий болгоход тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, тохиолдлуудыг илрүүлэн, баримтжуулсан бөгөөд шаардагдах хууль эрх зүйн баримт бичгүүдэд тусгах санал, зөвлөмжүүдийг боловсруулсан.

 

27

2018

Монгол бичвэрийг авианд хөрвүүлэх программ хангамж боловсруулах

50,000,000

44,900,000

Мон Спиич Ай Ти ХХК

2018.06.22

2018.12.20

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд монгол хэлээр текст уншиж өгөх боломжуудыг агуулсан систем буюу ярианы синтез (TTS-Text to speech synthesis), синтезийг дэмждэг дэлгэц уншигч программ хангамж боловсруулагдаж, гүйцэтгэгч байгууллага нь Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоонд программыг хүлээлгэн өгч хэрэглээнд нэвтрүүлсэн.

 

28

2018

Мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн хэрэглээний мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн контентүүдийг хийж, олон нийтэд түгээх

61,130,400

51,950,000

Марчаахай ХХК

2018.07.06

2018.10.17

Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал ба зохистой хэрэглээний талаарх 28 тоо ширхэг бүхий тоо контентуудыг хийсэн. Уг контентуудыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон бусад мэдээллийн сувгуудаар дамжуулан олон нийтэд хүргэсэн.

 

29

2018

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын хүний нөөцийн судалгаа

100,000,000

97,770,240

Сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, пиар мониторингийн стратеги академи” ТББ

2018.11.21

2019.02.21

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.18 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх болон ХХМТ-ийн мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх бодлого боловсруулахад шаардлагатай статистик тоо баримт бүхий хүний нөөцийн мэдээллийн бааз бий болгосон.

 

30

2019

Гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж, хэвлэн түгээх

10,000,000

9,600,000

ДЭВШИЛ ДИЗАЙН ​​ ХХК

2019.11.15

2019.11.25

Сургалт, судалгааны гарын авлага хэвлэн иргэдэд тараасан. Тоон бичиг үсэгтэй - 3 000 ш, БНҮҮС танилцуулга - 1 500ш.

 

31

2020

Төрийн дижитал шилжилтийг олон нийтэд сурталчлан таниулж, контент хийх

30,000,000

 

Төсөл цуцлагдсан.

32

2020

Сумдад төрийн дижитал шилжилтийг олон нийтэд телевиз, радиогоор сурталчлан, таниулах

41,583,600

41,200,000

Лайт Зүүм ХХК

2020.04.17

2020.05.29

Төслийн хүрээнд хөдөө орон нутгийн сум, суурин газарт төрийн дижитал шилжилтийн танилцуулга видео, мэдээ болон нэг цэгийн үйлчилгээний мэдээг орон нутгийн телевизүүдээр цацсан.

 

33

2020

Гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж, хэвлэн түгээх​​ 

10,000,000

10,000,000

Мэдээлэл, Холбооны технологийн их сургууль

2020.06.19

2020.07.20

Төслийн хүрээнд Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын нэр томьёоны талаар нэгдсэн нэг ойлголттой болох зорилгоор, салбарын нэр томьёоны тайлбар толь бичгийг боловсруулан, 200 ширхгийг хэвлүүлэн гарсан.​​