Дэд бүтэц |

Дэд бүтэц

Он

Төслийн нэр

​​ Батлагдсан төсөвт өртөг (сая.төг)​​ 

​​ Гэрээний дүн /сая.төг/​​ 

Гүйцэтгэгчийн нэр

Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо

Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо

Тайлбар, тодруулга

1

2014

Орон нутагт харилцаа холбооны үйлчилгээний чанар, хамрах хүрээг сайжруулах зорилгоор дэд бүтэц байгуулах

330,000,000

Төсөл цуцлагдсан.

2

2014

Орон нутагт мэдээлэл холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах

390,000,000

375,000,000

Эйч Ти Эл ХХК

2014.08.01

2014.11.14

Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сум, Төв аймгийн Угтаалцайдам сум, Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумдад 9*12м ​​ хэмжээтэй харилцаа холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний байр ашиглалтад бүрэн оруулсан. Завхан аймгийн Түдэвтэй суманд 20м холбооны цамхаг баригдаж ашиглалтад оруулсан. Төсөл 100% хэрэгжсэн.

3

2018

Өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумдыг холбох /1сум/

300,000,000

279,089,304

Оптек энержи ХХК

2018.08.13

36 сар

Төслийн хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сум 35.3 км өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдсон. Уг сумын 1 700 гаруй хүн ам интернэтийн үйлчилгээ авах боломж бүрдсэн.

4

2018

Тоон телевизийн үйлчилгээний тасралтгүй байнгын ажиллагаа, чанар, хамрах хүрээг сайжруулах зорилгоор радио долгионы зурвасын шүүр нийлүүлэх​​ 

130,000,000

105,919,000

Эм Эс И ХХК

2018.10.24

12 сар

Тоон телевизийн үйлчилгээний тасралтгүй байнгын ажиллагаа, чанар, хамрах хүрээг сайжруулах зорилгоор радио долгионы зурвасын шүүр нийлүүлэх төслийн хүрээнд 100 ширхэг филтерийг вайбер оптик оролтын хамт оператор компаниудыг байлцуулан тестлэн, дүгнэлтийн хамт РТҮС УТҮГ-т хүлээлгэн өгсөн.

5

2018

Харилцаа холбооны байр цамхаг шинэчлэх /3 суманд/

100,000,000

91,445,886

Эйч Ти Эл ХХК

2018.08.13

36 сар

Төслийн хүрээнд хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардагдах цамхаг нь Архангай аймгийн Цахир сум, Увс аймгийн Баруунтуруун болон Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт сумдад баригдаж, /20м өндөр холбооны цамхаг/ аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК-д хүлээлгэн өгсөн.

6

2018

Харилцаа холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв барих​​ 

397,000,000

393,448,169

Хан Аттрибут ХХК

2018.07.10

36 сар

Сэлэнгэ аймгийн Хушаат, Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг болон Увс аймгийн Зүүнхангай суманд 9*12 хэмжээтэй цахим үйлчилгээний нэгдсэн төвийн байр, 20 м цамхаг баригдсан. Уг төсөл хэрэгжсэнээр хөдөө орон нутгийн иргэд ​​ төрийн үйлчилгээг ​​ нэг цэгээс хурдан ​​ шуурхай авах ​​ боломж бүрдэхийн зэрэгцээ ажлын байр шинээр бий болгосон.

7

2019

Харилцаа холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв барих /3 сум/

170,000,000

170,000,000

ЛХАТОНОМ ХХК

2019.09.13

2019.09.24

Хөвсгөл аймгийн Ренчинлхүмбэ сум, Хэнтий аймгийн Батширээт сум, Дадал сумдад харилцаа холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв барьж МХС ХК-д хүлээлгэн өгсөн. ​​ Уг төсөл хэрэгжсэнээр ​​ төрийн үйлчилгээний ​​ ХУР системийг нэвтрүүлж иргэдэд шуурхай хүргэх чиглэсэн төрийн үйл ажиллагаа явагдаж ажлын 3 байр бий болсон.

280,000,000

279,356,480

Энх эрхмүүн констракшн ХХК

2019.09.13

2019.09.27

8

2020

Өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумдыг холбох /2 тосгон/

187,279,130

144,427,132

Комтех солюшн ХХК

2020.06.15

2020.04.24

Төслийн хүрээнд Хэнтий аймгийн Мөрөн сум/Өлзийт тосгон, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум/Номгон тосгон тус тус өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбосон бөгөөд нийт 3 061 иргэдийг төрийн үйлчилгээг авах боломжийг олгосон.

150,000,000

124,000,000

Нью Оптик ХХК

2020.06.15

8

2021

Өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сум сууринд интернетийн үйлчилгээ хүргэх

833,583,600

309,978,416

Монкабель системс ХХК

2021.07.19

2021.09.17

Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Гурванбаян багт өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбосон бөгөөд багийн иргэдийг төрийн үйлчилгээг авах боломжийг олгосон.

218,285,095

Модонхур ХХК

2021.07.01

2021.09.10

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Хэрлэнбаян-улаан багт өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбосон бөгөөд багийн иргэдийг төрийн үйлчилгээг авах боломжийг олгосон.

189,785,508

Твинлазурит ХХК

2021.07.01

2021.09.10

Булган аймгийн Хангал сумын Хялганат тосгонд өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбосон бөгөөд тосгоны иргэдийг төрийн үйлчилгээг авах боломжийг олгосон.

9

2022

Өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сум сууринд интернетийн үйлчилгээ хүргэх

60 км шилэн кабель

480,000,000

419,968,969

Нопсан​​ ХХК

7/21/2022

11/1/2022

Өвөрхангай аймгийн Уянга сумаас Жаргалант баг хүртэл 60 км урттай 12 корын шилэн кабелийг зориулалтын дагуу газраар болон таац гол дээгүүр агаарын баганаар татан, шилэн кабелийн төгсгөлийн тоног төхөөрөмж угсарч суурилуулан, холболтыг хийж гүйцэтгэсэн.