Радио, телевиз |

Радио, телевиз

Он

Төслийн нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг (сая.төг)

Гэрээний дүн /сая.төг/

Гүйцэтгэгчийн нэр

Гэрээ байгуулж дүгнэсэн огноо

Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо

Тайлбар, тодруулга

1

2009

Телевизийн олон сувгийн нэвтрүүлгийг хүлээн авч,дахин дамжуулах газрын станцын өргөтгөл хийх

720,000,000

382,540,000

Багц-1 ДДэштв кабель ХХК

2009.10.28

2011.01.26

Төслийн хүрээнд 2370 Смарт карт бүхий тоон хүлээн авагч, 380 ширхэг Тавган антенн, 380 ширхэг LNB хүлээн авсан байна.

280,510,000

Багц -2 Сансар кабель

2

2010

Орон нутагт радио телевизийн нэвтрүүлэг хүргэх

720,000,000

280,510,000

Сансар кабель ХХК

2009

2010

Төслийн хүрээнд смарт карт бүхий 2370 тоон хүлээн авагч 380 ширхэг, тавган антен 380 ширхэг,LNB хүлээн авсан.

382,540,000

ДДэш ТВ ХХК

2009

2010

56,950,000

РТСГ ХХК

2009

2010

3

2010

Шинэ технологийн тоон радиогийн туршилтын төсөл

50,000,000

50,000,000

РТС УТҮГ

2010.12.07

2010.12.10

Төслийн хүрээнд Чойр хотод Монголын радиогийн 1-р программыг тоон технологиор цацах туршилтыг амжилттай хийсэн. ​​ Тухайн технологид шилжсэнээр хэрхэн өөрчлөгдөхийг тухайн нутгийн хэрэглэгчдэд таниулах зорилгоор 1 сар тоон радиогийн хүлээн авагчийг үнэгүй ашиглуулсан.

4

2011

Хөдөө орон нутагт радио,телевизийн үйлчилгээг сайжруулах

30,000,000

29,744,000

Алтандэлгэр ХХК

2011.07.10

2011.08.10

Төслийн хүрээнд универсал модулятор 40 ш, хүчдэл тогтворжуулалт 70 ш амжилттай нийлүүлэн ажилласан.

5

2012

Телевизийн олон сувгийн нэвтрүүлгийг хүлээн авч,дахин дамжуулах газрын станцын өргөтгөл хийх, үйлчилгээний чанар, хамрах хүрээг сайжруулах

340,000,000

159,903,200

Алтандэлгэр ХХК

2012.04.12

2012.05.15

Төслийн хүрээнд 21 аймгийн 354 суманд / 404 модулятор, 404 хүлээн авагч суурилуулж чанар хамрах хүрээг сайжруулсан.

6

2012

Тоон технологид суурилсан радио өргөн нэвтрүүлгийг малчдад хүргэх

200,000,000

199,500,000

Саруул асар ХХК

2012.09.30

2013.10.15

Төслийн хүрээнд тоон технологид суурилсан радио өргөн нэвтрүүлгийг алслагдсан сум, суурин газарт хүргэх зорилгоор DRM EXCITER төхөөрөмжийг Баян-Өлгий аймагт суурилуулж амжилттай нэвтрүүлсэн.

7

2013

Телевизийн олон сувгийн үйлчилгээний чанар, хамрах хүрээг сайжруулах, засвар үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулах зорилгоор автомашин нийлүүлэх

50,000,000

40,000,000

Ниссан моторс ХХК

2013.08.27

2013.09.02

Төслийн хүрээнд телевизийн олон сувгийн үйлчилгээний чанар ,хамрах хүрээг сайжруулах , засвар үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулах зорилгоор 1 пикаф автомашин авсан.

8

2017

Тоон телевизийн үйлчилгээний тасралтгүй байнгын ажиллагаа, чанар, хамрах​​ хүрээг сайжруулах

250,000,000

137,356,000

Ай Ти Зон ХХК

2017.09.26

12 сар

Радио долгионы зурвасын 100 ширхэг филтерийн нийлүүлэн, вайбер оптик оролтын хамт оператор компаниудын хамтран тестлэж, дүгнэлт гарган​​ РТҮС УТҮГ-т хүлээлгэн өгсөн.

9

2018

Тоон телевизийн үйлчилгээний тасралтгүй байнгын ажиллагаа, чанар, хамрах хүрээг сайжруулах зорилгоор радио долгионы​​ зурвасын шүүр нийлүүлэх

130.000.000

105.919.000

Эм Эс и ххк

2018.10.19

12 сар

 

Радио долгионы зурвасын 100 ширхэг филтерийн нийлүүлэн, вайбер оптик оролтын хамт оператор компаниудын хамтран тестлэж, дүгнэлт гарган РТҮС УТҮГ-т хүлээлгэн өгсөн.

 

 

10

2018

Тоон телевизийн үйлчилгээний тасралтгүй байнгын ажиллагаа, чанар, хамрах хүрээг сайжруулах зорилгоор радио долгионы зурвасын​​ шүүр нийлүүлэх/нэмэлт гэрээ/

 

20.000.000

 

20.000.000

Эм Эс и ххк

 

12 сар​​ 

11

2019

Тоон телевизийн үйлчилгээг орон нутагт тасралтгүй хүргэх, байнгын, найдвартай ажиллагааг хангах хүрээнд авто машин худалдан авах

154,684,671

154,684,671

УАЗ Мега

2019.09.02

2019.09.05

Радио телевизийн үйлчилгээг орон нутагт тасралтгүй хүргэх, сайжруулахаар 5 ширхэг УАЗ Фургон автомашиныг РТҮС УТҮГазарт хүлээлгэн өгч Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Дорнод, Хөвсгөл, Өмнөговь аймагт нийлүүлсэн.

12

2019

Хэт богино долгионоор радиогийн нэвтрүүлгийг орон нутагт хүргэх /3 аймаг/

250,000,000

Багц 1

250,000,000

Эм Жи Эл Радио Ньюс

2019.09.25

2019.11.20

Хэт богино долгионоор радио нэвтрүүлгийн үйлчилгээг аймгийн төвүүд болон нийт 46 сумдад ​​ 12 сарын хугацаанд "Шууд хөтлөгчтэй эфир өглөө 07:30 минутад ​​ эхэлж, 22:00 цаг ​​ хүртэл үргэлжлэх  ​​​​ хугацаатайгаар ​​ өдөрт 4 удаа орон нутгийн мэдээ, мэдээлэл, танин мэдэхүй/орон нутаг зар сурталчилгаа, гэр бүл аж байдлын ​​ гэсэн нэвтрүүлгийн төрөлтэйгөөр эфирээр ​​ цацагдсан. /мөн шөнийн эфир 22:00-07:30/

13

 

292.000.000

 

Багц 2 292.000.000

Эм Жи Эл Радио Ньюс

2019.11.05

2019.12.13