АЛСЛАГДСАН 26 БАГТ ДАРАА ҮЕИЙН ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ 4G ИНТЕРНЭТ ХОЛБОЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХҮРЛЭЭ |

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам нь 14 аймгийн 26 алслагдсан багт дараа үеийн үүрэн холбооны 4G интернэт холболтын үйлчилгээг хүргэхээр 5 багц бүхий тендерийг зохион байгуулсан. Уг тендерт Юнител ХХК-нь 5 багцад шалгаран үйлчилгээгээ хүргэж эхлээд байна.

Багийн сүлжээний нээлтэнд Аймгийн засаг даргын орлогч болон тухайн сум, багийн Засаг дарга, ИТХ дарга нар оролцож, багийн 50 гаруй иргэд Юнителийн хэрэглэгч болсон.

Багийн сүлжээний нээлтэнд Аймгийн засаг даргын орлогч болон тухайн сумын ИТХ дарга,  багийн Засаг дарга нар оролцож, багийн 60 гаруй иргэд Юнителийн хэрэглэгч болсон.

Багийн сүлжээний нээлтэнд Аймгийн ИТХ дарга болон тухайн сум, багийн Засаг дарга нар оролцож, багийн 200 гаруй иргэд Юнителийн хэрэглэгч болсон.

Говь-Алтай аймгийн Чандмань сум, Хүрхрээ баг

Picture9 ga1

Багийн сүлжээний нээлтэнд Аймгийн ИТХ төлөөлөгчид болон тухайн сум, багийн Засаг дарга нар оролцож, багийн 70 гаруй иргэд Юнителийн хэрэглэгч болсон.

Багийн сүлжээний нээлтэнд Аймгийн ИТХ төлөөлөгчид болон тухайн сум, багийн Засаг дарга нар оролцож, багийн 60 гаруй иргэд Юнителийн хэрэглэгч болсон.