БНҮҮСангийн санхүүжилтээр 5 аймагт бага оврын автомашиныг гардууллаа |

“Тоон телевизийн үйлчилгээг орон нутагт тасралтгүй хүргэх, байнгын, найдвартай ажиллагааг хангах хүрээнд авто машин худалдан авах” төслийн хүрээнд Баян-Өлгий, Дорнод, Хөвсгөл, Өмнөговь болон Говь-Алтай аймгуудын Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ – УТҮГазарт  бага оврын пургон машиныг гардуулав. Автомашиныг нийлүүлснээр телевизийн олон сувгийн дамжуулалт, засвар үйлчилгээний ажлыг түргэн шуурхай явуулж, хэрэглэгчийг мэдээллээр тасралтгүй хангах боломж  бүрдэж байгаа юм.

-Төслийн гүйцэтгэгч: Уаз Мега ХХК