Цахим боловсрол олгох гарын авлага танд хүрч байна |

Иргэдэд харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн талаарх гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж, хэвлэн түгээх” төслийн хүрээнд хөдөө орон нутгийн иргэд, малчдын цахим боловсрол, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн талаарх мэдлэг, хэрэглээний ур чадварыг сайжруулах, зөв зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, “Хур”, “Дан” танилт нэвтрэлтийн нэгдсэн системийг танилцуулах зорилго бүхий гарын авлага болон сурталчилгааны материалыг хөдөө орон нутгийн иргэдэд тараалаа