Ил тод байдал

Бүх Нийтийн Үйлчилгээний Үүргийн Сан үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг эрхэмлэдэг.