Зорилго

ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД МЭДЭЭЛЭЛ, ШУУДАН, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХАМГИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТУХАЙН ХҮН АМЫН БАЙРШИЛ, АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШИНГӨӨС ҮЛ ХАМААРАН БОДИТ ҮНЭЭР ХҮРГЭНЭ.

Мэдээ

image

3G СҮЛЖЭЭ

ЗАМЫН-ҮҮДЭЭС АЛТАНБУЛАГ ХҮРТЭЛ ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ 3G СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДЛОО

Дэлгэрэнгүй

Үйл ажиллагааны зарчим

Иргэд Аймаг, сумдын ЗДТГ, НИТХ БНҮҮС Хяналтын зөвлөл Монгол Улсын Ерөнхий Сайд

  • 1. Иргэд
  • 2. Аймаг, сумдын ЗДТГ, НИТХ
  • 3. Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан
  • 4. Хяналтын зөвлөл
  • 5. Монгол Улсын Ерөнхий Сайд

БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮҮРГИЙН САНГИЙН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

3G Интернэт Дэд бүтэц Үүрэн холбоо

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player